Selleck Chemicals

Inhibitory
Selleck Chemicals dostarcza ponad 120 000 różnych inhibitorów stosowanych w badaniu dróg przekazywania sygnałów w komórkach (ang.  cell signaling pathways). Firma na bieżąco śledzi najnowsze badania w tej dziedzinie i jest wiodącym na rynku oraz wiarygodnym dostawcą najnowszych inhibitorów.

Katalog inhibitorów: Inhibitors

Bioactive Compound Libraries
Oferowane przez Selleck Chemicals biblioteki bioaktywnych związków chemicznych (ang. Bioactive Compound Libraries) zawierają ponad 8000 niskocząsteczkowych związków o udokumentowanej aktywności biologicznej i farmakologicznej. Bezpieczeństwo i efektywność tych związków została wykazana w badaniach tak przedklinicznych, jak i klinicznych, a wiele z tych związków zostało zatwierdzonych przez FDA („FDA-approved”).

Katalog związków bioaktywnych: Screening Library

InVivo Antibodies
Przeciwciała do badań in vivo i zastosowań terapeutycznych. Pełna lista na stronie producenta:https://www.selleckchem.com/inhibitory-antibodies.html
COVID-19
Produkty odnoszące się do COVID-19 (inhibitory, przeciwciała, związki antywirusowe i analogi nukleozydów). Pełna lista na stronie producenta:https://www.selleckchem.com/covid-19-related-products.html

Dodatkowe informacje na stronie producenta: https://www.selleckchem.com/