KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1.  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest LKB Biotech Violetta Kochmańska  Spółka Jawna.

2. Sposoby kontaktu z Administratorem danych osobowych: pocztą na adres: al. Bohaterów Września 9 lok. 115, 02-383 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: office@lkb-biotech.pl. Z Administratorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym marketingowych, w odniesieniu do produktów własnych i usług.

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na zlecenie Administratora, to jest partnerom świadczącym usługi transportowe, usługi techniczne dotyczące utrzymania systemów informatycznych i inne usługi związane z oferowanymi produktami i usługami Administratora.

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6. Informujemy o przysługującym Pani / Panu prawie do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.