ForteBIO

Analiza interakcji między cząsteczkami (np. przeciwciała i inne białka, peptydy, kwasy nukleinowe, związki niskocząsteczkowe) techniką interferometrii biowarstwowej (BLI – bio-layer interferometry).

 • oznaczanie kinetyki asocjacji i dysocjacji, powinowactwa, oznaczenia ilościowe
 • analiza w czasie rzeczywistym (real time analysis)
 • analiza bez konieczności stosowania znaczników (label-free)
 • sensor wprowadzany bezpośrednio do próbki, brak mikrokanalików (microfluidics-free)
 • możliwość analizy bezpośrednio w próbkach nieoczyszczonych (lizaty, homogenaty)
 • oraz w próbkach o wysokiej lepkości; analiza nie niszczy próbki, którą można odzyskać.
 • dostępne różne rodzaje biosensorów (lista poniżej)
 • systemy ekonomiczne w użyciu – niski koszt biosensorów.

Biosensory dedykowane do analiz techniką BLI w aparatach: BLItz, OctetK2, OctetRED, OctetQK

 • z białkiem A, białkiem G, białkiem L
 • Ni-NTA
 • Anti Penta-Histidine
 • Anti GST
 • ze streptawidyną
 • Anti Human Fab (CH1)
 • Anti Mouse, Anti Human
 • Amino Propyl Silane
 • Amine Reactive (NHS-EDC)

Ulotka informacyjna: BLItz

Ulotka informacyjna: Octet Systems Brochure

Lista publikacji z wykorzystaniem systemów ForteBIO: http://www.fortebio.com/references.html

Dodatkowe informacje na stronie producenta: http://www.fortebio.com