Fortebio logo

Analiza interakcji między cząsteczkami (np. przeciwciała i inne białka, peptydy, kwasy nukleinowe, związki niskocząsteczkowe) techniką interferometrii biowarstwowej (BLI – bio-layer interferometry).

 • oznaczanie kinetyki asocjacji i dysocjacji, powinowactwa, oznaczenia ilościowe
 • analiza w czasie rzeczywistym (real time analysis)
 • analiza bez konieczności stosowania znaczników (label-free)
 • sensor wprowadzany bezpośrednio do próbki, brak mikrokanalików (microfluidics-free)
 • możliwość analizy bezpośrednio w próbkach nieoczyszczonych (lizaty, homogenaty)
 • oraz w próbkach o wysokiej lepkości; analiza nie niszczy próbki, którą można odzyskać.
 • dostępne różne rodzaje biosensorów, jak np.:
    streptawidyna
    białko A, białko G, białko L
    Ni-NTA
    Anti Penta-Histidine
    Anti GST
    Anti Human Fab (CH1)
    Anti Mouse, Anti Human
    Amino Propyl Silane
    Amine Reactive (NHS-EDC)
 • systemy ekonomiczne w użyciu – niski koszt biosensorów.

BLItzBLItz

 • pomiar bezpośrednio w kropli próbki (4 μl)
 • analiza pojedynczych próbek
 • minimalna masa cząsteczkowa badanych związków 10 kDa
 • podręczne urządzenie o niewielkich wymiarach i niskiej cenie

Ulotka informacyjna: BLItz

Octet K2Octet K2

 • 2 kanały detekcji (2 próbki analizowane jednocześnie)
 • statyw na jedną płytkę 96-dołkową z próbkami
 • minimalna masa cząsteczkowa badanych związków 150 Da

Ulotka informacyjna: Octet K2

Octet RED96e
Najnowszy aparat, który zastąpił poprzedni model Octet RED96. Wyposażony jest w element Peltier, umożliwiający termostatowanie próbek poniżej temperatury pokojowej.OctetRED96e

 • 8 kanałów detekcji (8 próbek analizowanych jednocześnie)
 • statyw na jedną płytkę 96-dołkową z próbkami
 • minimalna masa cząsteczkowa badanych związków 150 Da
 • termostatowanie prób w zakresie temperatury 15 – 40oC
 • pokrywa ograniczająca parowanie pozwala na prowadzenie pomiarów w czasie do 12 godzin
 • pokrywa przednia wykonana z transparentnego tworzywa umożliwia wzrokową kontrolę pracy aparatu

Ulotka informacyjna: Octet RED96e

Octet RED384OctetRED384

 • 16 kanałów detekcji (16 próbek analizowanych jednocześnie)
 • statyw na dwie płytki 96- lub 384-dołkowe z próbkami
 • minimalna masa cząsteczkowa badanych związków 150 Da

Octet HTX

 • 16 kanałów detekcji (96 próbek analizowanych jednocześnie)
 • statyw na dwie płytki 96- lub 384-dołkowe z próbkami
 • minimalna masa cząsteczkowa badanych związków 150 Da

Octet QKe

 • 1 kanał detekcji (8 próbek analizowanych jednocześnie)
 • statyw na jedną płytkę 96-dołkową z próbkami
 • minimalna masa cząsteczkowa badanych związków 5 kDa

Octet QK384

 • 2 kanały detekcji (16 próbek analizowanych jednocześnie)
 • statyw na dwie płytki 96- lub 384-dołkowe z próbkami
 • minimalna masa cząsteczkowa badanych związków 5 kDa

Ulotka informacyjna: Octet Systems Brochure

Lista publikacji z wykorzystaniem systemów ForteBIO: http://www.fortebio.com/references.html

Dodatkowe informacje na stronie producenta: http://www.fortebio.com