EMP_Logo

Zetadex – złoża do filtracji żelowej i oczyszczania kwasów nukleinowych i białek
Zetadex-25 i Zetadex-50 to ultraczysty crosslinkowany dekstran o różnej gradacji w zależności od wielkości cząstek (coarse, medium, fine, superfine). Charakteryzuje się wysoką rozdzielczością i stabilnością chemiczną oraz niską niespecyficzną adsorpcją.
Złoże to rozdziela cząsteczki zgodnie z ich wielkością – mniejsze przechodzą przez kolumnę znacznie wolniej, niż duże.
Produkty w ofercie:

 • złoże Zetadex-25 i Zetadex-50 w postaci suchej (do uwodnienia) oraz gotowej zawiesiny w buforze PBS (phosphate buffered saline) lub wodzie.
  Dostępne opakowania: 100g, 500g, 1 kg, 5 kg (forma sucha)
  100ml, 500ml, 1 litr, 2,5 litra (zawiesina)
  Ulotka informacyjna: Zetadex
 • MiniSpinkolumienki do wirowania CentriPure MINI Spin Z-25 / Z-50 – sterylne, gotowe do użycia, do oczyszczania próbek o objętości do 100µl. Kolumny te służą do szybkiej zmiany buforu w próbce lub pozbycia się soli oraz niskocząsteczkowych związków (np. barwników, terminatorów dideoxy itd.).
  Dostępne opakowania: 4 szt., 25 szt. i 100 szt.
  Ulotka informacyjna: Centripure Minispin
 • kolumny grawitacyjne CentriPure N / P optymalizowane dla oczyszczania próbek kwasów nukleinowych lub białek. Kolumny służą do oczyszczania próbek o objętości od 150 µl (N2 / P2) do 10 ml (N100 / P100).

emp_biotechCentriPure
       Ulotka informacyjna: Centripure P, Centripure N

 • mikropłytki 96- i 384-dołkowe CentriPure Gel Filtration Plates do jednoczesnego oczyszczania wielu próbek
  Ulotka informacyjna:Centripure P96, CentriPure Plates
 • kolumny ZetaSep FPLC Desalting Columns do oczyszczania biomolekuł (białka, kwasy nukleinowe) od niskocząsteczkowych związków (np. soli). Kolumny są przystosowane do bezpośredniego podłączenia do systemów chromatografii cieczowej i zawierają 1 ml lub 5 ml złoża Zetadex-25 Superfine.
  Dostępne opakowania: 1 x 1ml, 5 x 1 ml, 1 x 5ml i 5 x 5 ml.
  Ulotka informacyjna: ZetaSep Desalting Columns

Zestawy do fluorescencyjnego znakowania białek FluoroSpin
Przeznaczone do szybkiego znakowania i oczyszczania do 15 nmoli przeciwciał, enzymów i innych białek w jednej reakcji. Zestaw zawiera odczynniki na 5 – 10 reakcji znakowania.
Zestaw zawiera również gotowe do użycia kolumny CentriPure MINI Spin.
Pełna lista zestawów z różnymi znacznikami fluorescencyjnymi w ulotce producenta.
Ulotka informacyjna: FluoroSpin

Odczynnik do transfekcji in vitro INVect
INVect wykorzystuje nowatorski polikation o niskiej masie cząsteczkowej i umożliwia osiągnięcie wysokich wydajności wprowadzania plazmidów do komórek w połączeniu z niską toksycznością i wysokim poziomem ekspresji białek.
INVect można stosować z różnymi liniami komórkowymi w różnej skali hodowli.
Idealnie nadaje się do techniki TGE przy wykorzystaniu komórek HEK293-F i CAP-T
Odczynnik nie zawiera białek, ani składników pochodzenia zwierzęcego (ACF).
Ulotka informacyjna: INVect

Proteazy o czystości do sekwencjonowania (Sequencing Grade Modified Proteinases)
Chemicznie modyfikowane enzymy o wysokiej czystości, charakteryzujące się wysoką stabilnością i niskim poziomem autolizy.

 • modyfikowana trypsyna świńska
 • modyfikowana chymotrypsyna wołowa
 • modyfikowana pepsyna świńska
 • modyfikowana Arginine-C (Clostripain)
 • modyfikowana Aspartic-N, Pseudomonas fragi
 • modyfikowana Lysine-C, Lysobacter enzymogenes
 • modyfikowana Glutamic-C, Staphylococcus aureus

Ulotka informacyjna: Proteinases Sequencing Grade

Modyfikowane proteazy immobilizowane na złożu (Immobilized Modified Proteinase Gels)

 • żel z immobilizowaną trypsyną świńską
 • żel z immobilizowaną chymotrypsyną wołową
 • żel z immobilizowaną pepsyną świńską

Ulotka informacyjna: Immobilized Proteinases Gels

Odczynniki do automatycznej syntezy oligonukleotydów

 • Deblocking solutions (detritylation)
 • Activators (Hyacinth BMT, ETT, DCI)
 • Capping reagents (Capping A, Capping B)
 • Oxidizer solutions
 • Cleavage & Deprotection solutions
 • Rozpuszczalniki (chlorek metylenu, acetonitryl, octan etylu, pirydyna, toluen)
 • Sita molekularne
 • Odczynniki do modyfikacji oligonukleotydów

Ulotka informacyjna: Oligo Synthesis reagents

Dodatkowe informacje na stronie producenta: http://www.empbiotech.com