EMP_Logo

Zetarose – złoża agarozowe do oczyszczania biomolekuł za pomocą Zetarose chromatografii cieczowej
Złoża te wykorzystują porowate cząstki trwale usieciowanej agarozy i stanowią wytrzymałą i stabilną platformę dla powtarzanych cykli oczyszczania biomolekuł. Trwałość złóż osiągana jest także dzięki starannie dobranym metodom chemicznego wiązania aktywnych ligandów do agarozowego podłoża. Złoża Zetarose dostępne są w postaci zawiesiny do pakowania („in bulk”) oraz gotowych kolumienek FPLC (ZetaSep), kolumienek do wirowania (MINI Spin), kolumienek grawitacyjnych (GraviPure) i mikropłytek (MicroPlate).
Produkty w ofercie:

 • Zetarose Affinity – do oczyszczania biomolekuł techniką chromatografii powinowactwa (ulotka informacyjna: Zetarose Affinity). Dostępne kategorie produktów to:
  • oczyszczanie przeciwciał (złoża i kolumny z białkiem A, białkiem G i białkiem L)
  • oczyszczanie białek rekombinowanych z His-tag (złoża i kolumny z ligandem IDA i NTA do aktywowania metalem oraz gotowe produkty aktywowane niklem, kobaltem, miedzią i cynkiem)
  • oczyszczanie białek rekombinowanych z GST (złoże i kolumny z glutationem)
  • pozostałe produkty do chromatografii powinowactwa (złoża i kolumny z biotyną, heparyną i streptawidyną)
 • Zetarose Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) – do oczyszczania biomolekuł techniką chromatografii oddziaływań hydrofobowych (ulotka informacyjna: Zetarose HIC).
  W metodzie oczyszczania biomolekuł techniką HIC nawet małe różnice w hydrofobowości ligandu mogą mieć znaczący efekt na wiązanie cząsteczek. Generalnie, hydrofobowość rośnie wraz ze zmianą długości ligandu: Butyl < Pentyl < Hexyl < Heptyl < Octyl < Phenyl
  W ofercie EMP Biotech, która jest jedną z najszerszych na rynku, dostępne są produkty ze wszystkimi tymi ligandami.
 • Zetarose Activated – aktywowane złoża do kowalentnego wiązania ligandów (ulotka informacyjna: Zetarose Activated).
  Duży wybór metod wiązania umożliwia zastosowanie najlepszej strategii przyłączania ligandów do podłoża, zapewniając optymalne warunki dla wybranego procesu oczyszczania.
  W ofercie EMP Biotech dostępne są następujące produkty z tej grupy:
  Aldehyde-, Amine-, Carboxy-, Epoxy-, Hydrazide-, NHS- i Thiol-activated.

Zetadex – złoża do filtracji żelowej i oczyszczania kwasów nukleinowych i białek
Zetadex-25 i Zetadex-50 to ultraczysty crosslinkowany dekstran o różnej gradacji w zależności od wielkości cząstek (coarse, medium, fine, superfine). Charakteryzuje się wysoką rozdzielczością i stabilnością chemiczną oraz niską niespecyficzną adsorpcją.
Złoże to rozdziela cząsteczki zgodnie z ich wielkością – mniejsze przechodzą przez kolumnę znacznie wolniej, niż duże.
Produkty w ofercie:

 • złoże Zetadex-25 i Zetadex-50 w postaci suchej (do uwodnienia) oraz gotowej zawiesiny w buforze PBS (phosphate buffered saline) lub wodzie.
  Dostępne opakowania: 100g, 500g, 1 kg, 5 kg (forma sucha)
  100ml, 500ml, 1 litr, 2,5 litra (zawiesina)
  Ulotka informacyjna: Zetadex
 • MiniSpinkolumienki do wirowania CentriPure MINI Spin Z-25 / Z-50 – sterylne, gotowe do użycia, do oczyszczania próbek o objętości do 100µl. Kolumny te służą do szybkiej zmiany buforu w próbce lub pozbycia się soli oraz niskocząsteczkowych związków (np. barwników, terminatorów dideoxy itd.).
  Dostępne opakowania: 4 szt., 25 szt. i 100 szt.
  Ulotka informacyjna: Centripure Minispin
 • kolumny grawitacyjne CentriPure N / P optymalizowane dla oczyszczania próbek kwasów nukleinowych lub białek. Kolumny służą do oczyszczania próbek o objętości od 150 µl (N2 / P2) do 10 ml (N100 / P100).

emp_biotechCentriPure
       Ulotka informacyjna: Centripure P, Centripure N

 • mikropłytki 96- i 384-dołkowe CentriPure Gel Filtration Plates do jednoczesnego oczyszczania wielu próbek
  Ulotka informacyjna:Centripure P96, CentriPure Plates
 • kolumny ZetaSep FPLC Desalting Columns do oczyszczania biomolekuł (białka, kwasy nukleinowe) od niskocząsteczkowych związków (np. soli). Kolumny są przystosowane do bezpośredniego podłączenia do systemów chromatografii cieczowej i zawierają 1 ml lub 5 ml złoża Zetadex-25 Superfine.
  Dostępne opakowania: 1 x 1ml, 5 x 1 ml, 1 x 5ml i 5 x 5 ml.
  Ulotka informacyjna: ZetaSep Desalting Columns

Zestawy do fluorescencyjnego znakowania białek FluoroSpin
Przeznaczone do szybkiego znakowania i oczyszczania do 15 nmoli przeciwciał, enzymów i innych białek w jednej reakcji. Zestaw zawiera odczynniki na 5 – 10 reakcji znakowania.
Zestaw zawiera również gotowe do użycia kolumny CentriPure MINI Spin.
Pełna lista zestawów z różnymi znacznikami fluorescencyjnymi w ulotce producenta.
Ulotka informacyjna: FluoroSpin

Proteazy o czystości do sekwencjonowania (Sequencing Grade Modified Proteinases)
Chemicznie modyfikowane enzymy o wysokiej czystości, charakteryzujące się wysoką stabilnością i niskim poziomem autolizy.

 • modyfikowana trypsyna świńska
 • modyfikowana chymotrypsyna wołowa
 • modyfikowana pepsyna świńska
 • modyfikowana Arginine-C (Clostripain)
 • modyfikowana Aspartic-N, Pseudomonas fragi
 • modyfikowana Lysine-C, Lysobacter enzymogenes
 • modyfikowana Glutamic-C, Staphylococcus aureus

Ulotka informacyjna: Proteinases Sequencing Grade

Modyfikowane proteazy immobilizowane na złożu (Immobilized Modified Proteinase Gels)

 • żel z immobilizowaną trypsyną świńską
 • żel z immobilizowaną chymotrypsyną wołową
 • żel z immobilizowaną pepsyną świńską

Ulotka informacyjna: Immobilized Proteinases Gels

Odczynniki do automatycznej syntezy oligonukleotydów

 • Deblocking solutions (detritylation)
 • Activators (Hyacinth BMT, ETT, DCI)
 • Capping reagents (Capping A, Capping B)
 • Oxidizer solutions
 • Cleavage & Deprotection solutions
 • Rozpuszczalniki (chlorek metylenu, acetonitryl, octan etylu, pirydyna, toluen)
 • Sita molekularne
 • Odczynniki do modyfikacji oligonukleotydów

Ulotka informacyjna: Oligo Synthesis reagents

Dodatkowe informacje na stronie producenta: http://www.empbiotech.com