Cyanagen logo

WESTAR – substraty chemiluminescencyjne (ECL) do Western Blotting:

 • WESTAR SUN – standardowa intensywność sygnału (standard signal intensity)
 • WESTAR NOVA 2.0 – średnia intensywność sygnału (medium signal intensity)
 • WESTAR ETA C 2.0 – wysoka intensywność sygnału (high signal intensity)
 • WESTAR ETA C ULTRA 2.0 – bardzo wysoka intensywność sygnału (very high signal intensity)
 • WESTAR SUPERNOVA – najwyższa intensywność sygnału (extreme signal intensity)
Substrate Signal intensity Protein quantity Primary Ab dilution range* Secondary Ab dilution range*
WESTAR SUN Standard High abundance From 1/100 to 1/5,000 From 1/1,000 to 1/15,000
WESTAR Nova 2.0 Medium High abundance From 1/500 to 1/5,000 From 1/20,000 to 1/100,000
WESTAR Eta C 2.0 High Medium abundance From 1/1,000 to 1/15,000 From 1/25,000 to 1/150,000
WESTAR Eta C Ultra 2.0 Very High Low abundance From 1/5,000 to 1/50,000 From 1/50,000 to 1/250,000
WESTAR Supernova Extreme Very-low abundance From 1/5,000 to 1/100,000 From 1/100,000 to 1/500,000

Ulotka informacyjna: WESTAR ECL substrate for Western Blotting
Dodatkowe informacje na stronie producenta: Cyanagen WESTAR ECL

ELISTAR – substraty chemiluminescencyjne (ECL) do ELISA:

 • ELISTAR SUN – wysoka intensywność sygnału (high signal intensity)
 • ELISTAR NOVA 2.0 – wysoka intensywność sygnału (high signal intensity)
 • ELISTAR ETA C 2.0 – wysoka intensywność sygnału (high signal intensity)
 • ELISTAR ETA C ULTRA 2.0 – bardzo wysoka intensywność sygnału (very high signal intensity)
 • ELISTAR SUPERNOVA – najwyższa intensywność sygnału (extreme signal intensity)
Substrate Signal intensity Lower detection limit
ELISTAR SUN High Mid-picogram
ELISTAR Nova 2.0 High Low-picogram
ELISTAR Eta C 2.0 High Mid-femtogram
ELISTAR Eta C Ultra 2.0 Very High Mid to Low femtogram
ELISTAR Supernova Extreme Low-femtogram

Ulotka informacyjna: ELISTAR ECL substrates for ELISA
Dodatkowe informacje na stronie producenta: Cyanagen ELISTAR ECL

QPRO i µQPRO – zestawy do oznaczania białek metodą BCA:

 • szeroki zakres liniowości odczytu i bardzo wysoka czułość oznaczania
 • możliwość stosowania w probówkach i mikropłytkach
 • mniejsze odchylenia zależne od białka w porównaniu do metod opartych na wiązaniu barwnika
 • niewrażliwe na większość jonowych i niejonowych detergentów, jak Triton X-100 i SDS (1%)
 • metoda dużo szybsza i łatwiejsza od klasycznej metody Lowry
Product description Quantity
QPRO – BCA kit Standard
20÷2000 mg/ml protein
• Solution A: 500 mL of 1% BCA/tartrate in alkaline carbonate buffer
• Solution B: 15 mL of 4% CuSO4 5H2O in water
µQPRO – BCA kit Micro
0.5÷20 mg/ml protein
• Solution A: 240 mL of tartrate in alkaline carbonate buffer
• Solution B: 240 mL of 4% BCA in water
• Solution C: 12 mL of 4% CuSO4 5H2O in water

Ulotka informacyjna: QPRO and uQPRO BCA assay
Dodatkowe informacje na stronie producenta: Cyanagen BCA Protein Quantitation