ForteBIO
Blitz-OctetAparaty do pomiaru oddziaływań między cząsteczkami w czasie rzeczywistym bez stosowania znaczników metodą interferometrii biowarstwowej (BLI – bio-layer interferometry):
BLItz, OctetK2, OctetRED96e, OctetRED384, Octet QK i Octet HTX.

Więcej informacji…

Bio-Works
BabyBio ColumnsGotowe kolumny oraz złoża chromatograficzne do rozdzielania biomolekuł, oparte na cross-linkowanej agarozie i dostępne dla różnych technik chromatograficznych (filtracja żelowa, chromatografia jonowymienna, oczyszczanie białek rekombinowanych z His-tag, chromatografia metalopowinowactwa, złoża z białkiem A).

Więcej informacji…

EMP Biotech
 • KolumnyZłoże Zetadex-25 i Zetadex-50 – crosslinkowany dekstran o różnej wielkości cząstek (coarse, medium, fine, superfine)
 • Kolumienki typu „spin” (CentriPure MiniSpin), kolumny grawitacyjne (CentriPure) oraz gotowe mikropłytki do oczyszczania próbek, zmiany buforu, usuwania soli i zanieczyszczeń drobnocząsteczkowych (np. dye-terminatory, biotyna, primery itp.)
 • Zestawy do fluorescencyjnego znakowania białek FluoroSpin
 • Odczynnik do transfekcji in vitro
 • Proteazy o jakości do sekwencjonowania, także immobilizowane na złożu
 • Odczynniki do syntezy oligonukleotydów

Więcej informacji…

DECODON
Oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazów żeli 2D.

Więcej informacji…

NH DyeAGNOSTICS
 • Zestawy do fluorescencyjnego znakowania białek w elektroforezie 1D i Western Blottingu
 • Zestawy do multipleksowego fluorescencyjnego znakowania białek – elektroforeza 2D i technika DIGE
 • Zestawy do analizy białek różniących się potencjałem REDOX
 • Gotowe żele do IEF, 1D- i 2D-SDS PAGE
 • Aparat do półsuchego transferu białek
 • System do zbierania fluorescencyjnego obrazu żeli 1D i 2D

Więcej informacji…

HighQu
 • Taq polimeraza DNA, zestawy do PCR
 • Taq polimeraza Hot-Start i RPH, zestawy do PCR Hot-Start
 • Taq polimeraza High-Fidelity
 • Zestawy (mastermix) do qPCR, dostępne w wersji bez ROX oraz zawierające ROX w niskim lub wysokim stężeniu
 • Zestawy do analizy HRM (High Resolution Melting)
 • Zestawy do RT-qPCR (1-step), dostępne w wersji bez ROX oraz zawierające ROX w niskim lub wysokim stężeniu
 • Zestaw do syntezy cDNA
 • Inhibitor RNaz – SecuRIN
 • Zestawy dNTPs i woda do PCR
 • Zestaw do ligacji z ligazą DNA T4
 • Zestaw do naprawy DNA (zawiera polimerazę DNA T4 i kinazę polinukleotydową T4)
 • Drabinki markerów wielkości DNA i białek

Więcej informacji…

Cyanagen
Substraty chemiluminescencyjne (ECL) do Western Blotting i ELISA oraz zestawy do oznaczania białek metodą BCA:

 • WESTAR – substraty chemiluminescencyjne (ECL) do Western Blotting
 • ELISTAR – substraty chemiluminescencyjne (ECL) do ELISA
 • QPRO i µQPRO – zestawy do oznaczania białek metodą BCA

Więcej informacji…