Nowości w naszej ofercie
Nowy model aparatu do badania oddziaływań Octet RED96eOctetRED96e

Octet RED96e – najnowszy aparat do badania oddziaływań międzycząsteczkowych, który zastąpił poprzedni model Octet RED96. Wyposażony jest w element Peltier, umożliwiający termostatowanie próbek poniżej temperatury pokojowej oraz pokrywę pokrywę ograniczająca odparowanie próbek z mikropłytki, co pozwala na prowadzenie pomiarów w czasie do 12 godzin. Aparat automatycznie odczytuje 8 próbek jednocześnie.

Więcej informacji…

Złoże WorkBeads TREN i kolumny BabyBIO TREN do multimodalnej chromatografii IEXTREN

Złoże znajdujące zastosowanie np. w procesie oczyszczania przeciwciał monoklonalnych (MAb), gdyż poprzez wiązanie chromatyny i innych zanieczyszczeń znakomicie chroni kolumnę z białkiem A i przedłuża jej żywotność.

Więcej informacji…

Nowe produkty do oczyszczania białek z His-tagBabyBio IMAC

Nowe gotowe kolumny BabyBIO oraz złoża do oczyszczania białek rekombinowanych zawierających His-tag. Możliwość wyboru ligandu chelatującego (NTA, IDA) oraz metalu aktywującego złoże (nikiel, kobalt, miedź lub cynk).

Więcej informacji…