Nowości w naszej ofercie
Nowe kolumny i złoża agarozowe do oczyszczania białek i innych biomolekuł

ZetarosZetarosee – złoża agarozowe i gotowe kolumny do oczyszczania przeciwciał i białek rekombinowanych (His-tag i GST), chromatografii powinowactwa (złoża z biotyną, heparyną, streptawidyną), chromatografii oddziaływań hydrofobowych HIC i inne.

Więcej informacji…

Nowy model aparatu do badania oddziaływań Octet RED96eOctetRED96e

Octet RED96e – najnowszy aparat do badania oddziaływań międzycząsteczkowych, który zastąpił poprzedni model Octet RED96. Wyposażony jest w element Peltier, umożliwiający termostatowanie próbek poniżej temperatury pokojowej oraz pokrywę pokrywę ograniczająca odparowanie próbek z mikropłytki, co pozwala na prowadzenie pomiarów w czasie do 12 godzin. Aparat automatycznie odczytuje 8 próbek jednocześnie.

Więcej informacji…

Złoże WorkBeads TREN i kolumny BabyBIO TREN do multimodalnej chromatografii IEXTREN

Złoże znajdujące zastosowanie np. w procesie oczyszczania przeciwciał monoklonalnych (MAb), gdyż poprzez wiązanie chromatyny i innych zanieczyszczeń znakomicie chroni kolumnę z białkiem A i przedłuża jej żywotność.

Więcej informacji…

Nowe produkty do oczyszczania białek z His-tagBabyBio IMAC

Nowe gotowe kolumny BabyBIO oraz złoża do oczyszczania białek rekombinowanych zawierających His-tag. Możliwość wyboru ligandu chelatującego (NTA, IDA) oraz metalu aktywującego złoże (nikiel, kobalt, miedź lub cynk).

Więcej informacji…

Bio-Works
BabyBio ColumnsGotowe kolumny oraz złoża chromatograficzne do rozdzielania biomolekuł, oparte na cross-linkowanej agarozie i dostępne dla różnych technik chromatograficznych (filtracja żelowa, chromatografia jonowymienna, oczyszczanie białek rekombinowanych z His-tag, chromatografia metalopowinowactwa, złoża z białkiem A).

Więcej informacji…

EMP Biotech
 • SMARTZetarose Chromatography – nowatorska technika chromatograficznego oczyszczania białek bezpośrednio z bioreaktora, bez potrzeby wstępnego oczyszczania (klarowania) zawiesiny. Chromatografia SMART eliminuje konieczność usunięcia komórek przed nałożeniem materiału na kolumnę. Technologia ta dostępna jest dla oczyszczania przeciwciał (białko A i G), białek rekombinowanych (His-tag), chromatografii jonowymiennej (Q, SP, DEAE, CM), oddziaływań hydrofobowych (Phenyl) i złóż aktywowanych (aldehyde-activated).
 • ZetarosZetarosee – złoża agarozowe i gotowe kolumny do chromatografii powinowactwa (oczyszczanie przeciwciał, białek rekombinowanych z His-tag i GST, złoża z biotyną, heparyną, streptawidyną), chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC – ligandy phenyl, butyl, pentyl, hexyl, heptyl i octyl), chromatografii jonowymiennej (Q, S, DEAE, CM) i aktywowane chemicznie do przyłączania ligandów (aldehyde-, amine-, carboxy-, epoxy-, hydrazide-, NHS- i thiol-activated).
 • Złoże Zetadex-25 i Zetadex-50 – crosslinkowany dekstran o różnej wielkości cząstek (coarse, medium, fine, superfine).
 • Kolumienki typu „spin” (CentriPure MiniSpin),Kolumny kolumny grawitacyjne (CentriPure) oraz gotowe mikropłytki do oczyszczania próbek, zmiany buforu, usuwania soli i zanieczyszczeń drobnocząsteczkowych (np. dye-terminatory, biotyna, primery itp.)
 • Zestawy do fluorescencyjnego znakowania białek FluoroSpin
 • Proteazy o jakości do sekwencjonowania, także immobilizowane na złożu
 • Odczynniki do syntezy oligonukleotydów

Więcej informacji…

DECODON
Oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazów żeli 2D.

Więcej informacji…

NH DyeAGNOSTICS
 • Zestawy do fluorescencyjnego znakowania białek w elektroforezie 1D i Western Blottingu
 • Zestawy do multipleksowego fluorescencyjnego znakowania białek – elektroforeza 2D i technika DIGE
 • Zestawy do analizy białek różniących się potencjałem REDOX
 • Gotowe żele do IEF, 1D- i 2D-SDS PAGE
 • Aparat do półsuchego transferu białek
 • System do zbierania fluorescencyjnego obrazu żeli 1D i 2D

Więcej informacji…

HighQu
 • Taq polimeraza DNA, zestawy do PCR
 • Taq polimeraza Hot-Start i RPH, zestawy do PCR Hot-Start
 • Taq polimeraza High-Fidelity
 • Zestawy (mastermix) do qPCR, dostępne w wersji bez ROX oraz zawierające ROX w niskim lub wysokim stężeniu
 • Zestawy do analizy HRM (High Resolution Melting)
 • Zestawy do RT-qPCR (1-step), dostępne w wersji bez ROX oraz zawierające ROX w niskim lub wysokim stężeniu
 • Zestaw do syntezy cDNA
 • Inhibitor RNaz – SecuRIN
 • Zestawy dNTPs i woda do PCR
 • Zestaw do ligacji z ligazą DNA T4
 • Zestaw do naprawy DNA (zawiera polimerazę DNA T4 i kinazę polinukleotydową T4)
 • Drabinki markerów wielkości DNA i białek

Więcej informacji…

Cyanagen
Substraty chemiluminescencyjne (ECL) do Western Blotting i ELISA oraz zestawy do oznaczania białek metodą BCA:

 • WESTAR – substraty chemiluminescencyjne (ECL) do Western Blotting
 • ELISTAR – substraty chemiluminescencyjne (ECL) do ELISA
 • QPRO i µQPRO – zestawy do oznaczania białek metodą BCA

Więcej informacji…